Valikko

Uutiskirjeet

Uutiskirje 3/2018

LAPEn, lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelman, kaksivuotinen rahoitus. ja hankekausi on loppusuoralla. Hallitusneuvotteluissa tehty siltausratkaisu varmisti LAPEn jatkoon rahoitusta ensi vuodelle sekä kansalliseen työhön että maakuntien ja kuntien LAPE-työn jatkoon. Siltauksella varmistetaan käynnissä olevan muutoksen jatko ja vahvistetaan painopistettä perheiden matalan kynnyksen tukeen sekä palveluiden yhdenvertaisuuteen.

Lue lisää >>

Uutiskirje 2/2018

LAPE, Toimiva arki haluaa kiittää kaikkia toimijoita tähän astisesta työstä lasten, nuorten ja perheiden arjen, hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseksi maakunnassamme. On aika keskittyä kesään ja pieneen ´huiliin´ kukin omassa arjessamme. Lomien jälkeen meillä on edessä tiivistahtinen syksy viedessämme yhdessä LAPE-muutosta tässä kärkihankkeen muodossa kohti päätöstään.

Lue lisää >>

Uutiskirje 1/2018

LAPE-työ on edennyt maakunnassamme vahvalle konkreettisen tekemisen tasolle. Tammi-helmikuussa kuntien LAPE-ryhmille tehty väliarviointi osoitti, että muutosohjelman toteuttaminen on kunnolla käynnistynyt loppuvuoden 2017 aikana ja etenee lähes kaikissa kunnissamme tavoitteiden mukaan. Kuntien ja eri kehittämiskokonaisuuksien muutostyön toteutuksen välillä on kuitenkin selviä eroja. Osaan kunnista tarvitaan ja tullaan tarjoamaan tehostettua tukea, muutostyöhön innostamista ja rinnalla kulkemista hankeväen toimesta kevään kuukausien aikana. Toimintakulttuurin muutoksen läpiviemiseksi on maakunnassa meneillään myös kuntien valtuustojen info- ja keskustelutilaisuudet.

Lue lisää>>

Uutiskirje 2/2017

LAPE-työtä on takana nyt reilu puoli vuotta maakuntamme alueella, syyskausi on ollut tiivistä työskentelyn aikaa. Kunnissa ja maakunnan tasolla tavoitteisiin pääsemiseksi on käynnistetty monia prosesseja ja toimia. Koko maakuntaa käsittäviä seminaareja, työpajoja ja infotilaisuuksia on ollut useita, samoin kansallisia tilaisuuksia. Lasten ja nuorten maakunnasta pyritään yhteisillä tavoitteilla, päämäärillä ja tyskentelyillä saamaan hyvä paikka asua ja elää.

Lue lisää >>

Uutiskirje 1/2017

Toimiva arki -muutosohjelmassa (uudistus- ja toimeenpanohankkeessa) jatketaan työskentelyä tavoitteiden suunnassa, kaikissa neljässä kehittämiskokonaisuudessa. Kunnissa toimitaan LAPE – ryhmien valitsemien kehittämisen kärkien kautta muodostaen parempaa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuutta. Hanketoimijat koordinoivat kunnissa ja alueilla toimintaa, sidosryhmiä ja alkaneita kehittämistoimia. Erilaisia työpajoja, kehittämispäiviä, muutoskoulutuksia ja palavereita sekä muita tapahtumia järjestetään ja niihin osallistutaan sekä valtakunnan tasolla, maakunnallisesti, alueellisesti että kuntakohtaisesti.

Lue lisää >>

 

Tilaa valtakunnallisen LAPE-muutosohjelman uutiskirje täältä >>