Valikko

Vaativia kohtaamisia lasten arjessa - seminaari 22.3.2018

 

Lapset ja eron jälkeinen vaino

Anna Nikupeteri, tutkijatohtori, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

Lapsen vieraannuttaminen: tunnistaminen, kohtaaminen ja lausunnossa huomioiminen

Helinä Häkkänen-Nyholm, oikeuspsykologian dosentti, Psykologi- ja lakiasiaintoimisto PsyJuridica Oy

Traumakokemusten vaikutus lasten kehitykseen ja perheiden mielenterveyteen

Raija-Leena Punamäki, psykologi, KTK, FT, professori. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta /Psykologia. Tampereen yliopisto

Väkivallan ja psyykkisen oireilun arviointi ja kohtaaminen lastensuojelutyössä

Monica Gammalgård, psykologi/psykoterapeutti, Vanha Vaasan sairaala

Sosiaalisen voima institutionaalisissa kohtaamisissa

Anna Metteri, ylipistonlehtori, YTT. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Tampereen yliopisto