Valikko

Mitä LAPE-muutos on kunnissa?

 

LAPE-muutoksen keskiössä on hyvinvoinnin tukeminen lapsen ja nuoren kasvu- ja kehitysympäristöissä sekä sopivan tuen tarjoaminen perheille oikeaan aikaan.

Miten LAPE-muutoksen teemme?

Hankkeessa sovitetaan yhteen kuntien tarpeet ja maakunnalliset toimintamallit. Kunnittaiset/seutukunnalliset LAPE-ryhmät sopivat kehittämistyön käynnistämisestä kunkin kunnan/seutukunnan tarpeiden pohjalta. Hanketoimijat työskentelevät kuntien/seutukuntien kehittämiskumppaneina tarjoten maakunnallisia toimintamalleja sekä aluekoordinaattorin työpanoksen kehittämisen tueksi.

LAPE-ryhmissä toimijoina ovat kuntien ammattilaiset, järjestöjen ja seurakuntien edustajat ja kuntalaiset.

Muutoksen saamme aikaan yhdessä!