Valikko

Varhaiskasvatus ja koulu LAPE:n kehittämiskokonaisuutena

 

Hyvinvointia tuetaan lapsen ja nuoren kasvu- ja kehitysympäristössä

Hyvinvointia tuetaan vaikuttavimmin siellä missä lapset ja perheet elävät arkeaan.  Sen vuoksi  varhaiskasvatuspalveluissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tulee tunnistaa ja vastata nykyistä paremmin  niihin tuen ja palvelun tarpeisiin, joilla voidaan varhaisessa vaiheessa tukea hyvinvointia ja ehkäistä ongelmien syntyminen tai vaikeutuminen.

LAPE -muutosohjelma edistää varhaiskasvatuspalvelujen ja koulun hyvinvointiajattelua, osallisuutta, toimivaa yhteisöllistä oppilashuoltoa, perhekeskusmallin rakentumista sekä yhteistyön rakentumista erityisen- ja erityisen vaativan tason palveluihin. Hyvinvoiva kasvuyhteisö –toimintamalli on tuen järjestämisen alusta.

Hyvin toimiva yhteisö suojaa mielenterveyttä, vahvistaa hyvinvointia ja turvallisuutta sekä luo hyvän pohjan oppimiselle. Erityisen tärkeää tämä on niille lapsille ja nuorille, joiden elämässä on hyvinvointia heikentäviä tekijöitä.

Hyvä ja turvallinen kehitysympäristö ja -yhteisö tukee lasten, nuorten ja perheiden olemassa olevia voimavaroja ja auttavat heitä löytämään omat vahvuutensa.

Menetelmät, joilla pääsemme tavoitteeseen:

LAPE -muutosohjelman tuki varhaiskasvatuspalveluille, kouluille ja oppilaistoksille
Hyvinvoiva kasvuyhteisö -toimintamallin kehittämisprosessi koostuu maakunnallisista seminaareista sekä toimintaympäristöissä toteutettavien työpajojen avulla.

Kehittämisprosessiin sisältyy muutosjohtamisen tuki -koulutus.

Hyvinvoiva kasvuympäristö -mallin kehittämissisältöjä:

o   Lapset puheeksi toimintakokonaisuuden käyttöönottoa, koulutusta ja juurruttamista varhaiskasvatus ja kouluympäristöissä

o   Palveluverkko-, palveluohjaus ja yhdyspinnat

o   Yhteisöllinen oppilashuolto

o   Oppilaiden ja perheiden osallisuus

Tunnelmapaloja Hyvinvoiva kasvuyhteisö - kehittämisprosessin aloitusseminaarista 12.10.2017 Oulun hotelli Lasaretista:
 

 

Muutosagentti Tuomo Lukkari
 
Yrittäjä Lauri Salovaara
 
Työpajojen työskentelyä koottiin paneelissa, paneelia johti päivän puheenjohtaja Lucina Hänninen, opetus- ja kasvatuspäällikkö Raahesta