Valikko

Toimintakulttuurin muutos

 
Lapsi ja perhe keskiöön - lasten oikeuksiin ja tietoon perustuvan toimintakulttuurin vahvistaminen kuntien ja tulevan maakunnan päätöksenteossa ja palveluissa

Lasten, nuorten ja vanhempien osallistuminen ja kokemusasiantuntemus kytketään tiiviisti uudistuksen suunnitteluun ja toimeenpanoon. 

Toimintakulttuurin muutoksessa otetaan käyttöön seuraavia toimintamalleja:

1. Lapsiystävällisen hallinnon toimintamalli  

2. Päätösten lapsivaikutusten arviointi 

3. Välineet lapsilähtöiseen budjetointiin 

4. Perheystävällisen työpaikan toimintamalli 

5. Järjestelmä ja välineet lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden seurantaan ja raportointiin 

Tavoitteena on vahvistaa lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden kokonaisuuden johtamista niin kunnissa kuin tulevissa maakunnissakin sekä parantaa ammattilaisten asenteellista valmiutta ja osaamista muutosta tukevaksi. 

Toimintakulttuurin muutoksessa hyödynnetään maakunnassa jo toteutettu Lapset puheeksi-koulutus ja juurrutettu toimintamalli sekä sen myötä syntyneet yhteistyörakenteet.  Lapset puheeksi –toimintakokonaisuudessa muodostumassa oleva tiedontuotantorakenne mahdollistaa lapsi- ja perhelähtöisen tiedon saamisen sekä kehittämisen että johtamisen tueksi. 

Hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvointiarki ja suuret muutokset palvelurakenteessa edellyttävät kaikkiaan edellisten toimien lisäksi laajaa toimintakulttuurin muutosta kaikilla sektoreilla ja kaikilta toimijoilta – niin peruskunnan kuin tulevan sote – maakunnankin osalta. Se vaatii yhteistyön rakentumisen sujuvaksi ja palveluohjauksen toteutumisen koko maakunnan alueella. LAPE – ohjelmassamme toteutamme koulutuksia, keskustelutilaisuuksia, muutoksen tukea sekä päättäjille, kuntien johdolle, esimiehille kuin koko suorittavalle henkilöstöllekin, räätälöiden näitä kuntien ja toimintaympäristöjen tarpeisiin.