Valikko

Perhekeskus

 
Perhekeskus vahvistaa vanhemmuutta ja tarjoaa perheelle sopivaa tukea oikeaan aikaan

Perhekeskus kokoaa alueen perheiden sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan palvelut, järjestöjen ja seurakuntien palvelut sekä vapaaehtoistoiminnan toimijaverkostoksi.

LAPE –muutosohjelmassa tuemme Pohjois-Pohjanmaan kuntia edelleen kehittämään ja vahvistamaan perhekeskustoimintaa niin, että se täyttää yhä paremmin sille annetut tehtävät:

Perhekeskus hyvinvoinnin edistäjänä
• Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen
• Erotilanteissa auttaminen kohti yhteistyövanhemmuutta
• Maahanmuuttajien tuki
• Lähi- ja parisuhdeväkivallan ehkäisy ja vähentäminen

Perhekeskus tukena ja apuna, kun on huolia
• Varhainen tuki ja hoito
• Palveluihin pääsy, tarpeiden arviointi, tuki ja hoito mukaan mahdollisuus saada erityispalveluja
• Lakisääteiset tehtävät

LAPE -hankken tuki
Tarjoamme tueksi maakunnallisia yhteisiä seminaareja ja aluekoordinaattorien tukea alueelliseen tai kuntakohtaiseen kehittämiseen.

Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa hajanaiset palvelut sovitetaan yhteen niin, että jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun. Perhekeskus voi tila, jossa on monenlaista toimintaa ja palveluja tai se voi verkosto, joka kokoaa hajallaan olevat palvelut perheen kannalta kokonaisuudeksi.