Valikko

Lapset puheeksi- toimintamenetelmä

 

Lapset puheeksi -työmenetelmien tarkoituksena on tukea lapsen hyvää, toimivaa arkea ja ehkäistä ongelmia. Lapset puheeksi- työ perustuu ymmärrykseen lapsen pärjäävyydestä, joka muodostuu arjessa olevista lapsen suojaavista tekijöistä.

Lapsen pärjäävyys kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa eri kehitysympäristöissä. Kodin, varhaiskasvatuksen ja koulun lisäksi erilaiset vapaa-ajan ympäristöt kuten harrastukset tukevat lapsen hyvän arjen muodostamisessa. Lapset puheeksi- työssä rakennetaan lasten hyvinvointia tukevia, ongelmia estäviä konkreettisia tekoja yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Lapset puheeksi menetelmä

Lapset puheeksi työmenetelmä on kaksiportainen ja siihen kuuluu Lapset puheeksi– keskustelu ja – Neuvonpito. Lapset puheeksi menetelmää voidaan käyttää erilaissa lapsen ja perheen tilanteissa. Keskustelu voidaan käydä universaalina ennaltaehkäisevänä menetelmänä tai kohdistetusti silloin kun perheiden elämässä on muutoksia, kuten vanhemman sairastuminen. Kolmas menetelmän käyttö alue on silloin, kun lapsen tai perheen elämässä on haasteita ja huolia.

Lapset puheeksi keskustelu

Menetelmien toteutus on käytännössä yksinkertaista. Lapsen ja/ tai vanhempien ja kehitysympäristön työntekijän, palveluohjaajan tai erityispalveluiden toimijan välinen yhteinen työskentely alkaa Lapset puheeksi- keskustelusta. Lapsi/nuori, vanhempi ja varhaiskasvatuksen työntekijä tai opettaja keskustelevat lapsen arjesta kotona ja kehitysympäristössä. Keskustelussa kartoitetaan lapsen/nuoren suojaavia tekijöitä eli vahvuuksia sekä pärjäävyyttä uhkaavia tekijöitä eli haavoittuvuuksia. Tarvittaessa keskustelun lopuksi tehdään toimintasuunnitelma arjen tueksi.

Neuvonpito

Mikäli lapsi tarvitsee arkeen enemmän tukea, käynnistetään neuvonpito, joka toimii yhteistyön alustana. Siihen kutsutaan vanhempien ja työntekijöiden yhdessä nimeämät perheen oman ja viranomaisverkoston jäsenet. Neuvonpidossa suunnitellaan, mitä kukin verkoston jäsen voi tehdä huolen helpottamiseksi tai lasta suojaavien tekijöiden vahvistamiseksi yhdessä määriteltynä aikana (esim.4 viikkoa).

Jokaisen osallistujan esiin tuomat toimintamahdollisuudet kirjataan konkreettisina tekoina. Seuraavassa neuvonpidossa arvioidaan suunnitelmien toteutumista ja vaikutuksia sekä tehdään uusi suunnitelma seuraavaksi ajanjaksoksi. Perheen saama tuki näyttäytyy lapselle arjessa konkreettisina tekoina.

Lapset puheeksi Pohjois-pohjanmaalla

Pohjois-pohjanmaalla käynnissä oleva Lapset puheeksi –toimintakokonaisuus on osa LAPE-muutosohjelmaa. Alueen kuntiin on koulutettu yli 350 menetelmäkouluttajaa ja yli 4000 menetelmien käytön osaajaa. Koulutukset jatkuvat edelleen. Koulutettujen osaajien toimesta maakunnassamme on käyty tuhansia Lapset puheeksi - keskusteluja ja satoja neuvonpitoja perheiden kanssa koulussa, varhaiskasvatuksessa, perhetyössä, sosiaalityössä, terveyspalveluissa.

Lapset puheeksi- työssä käytettävä materiaali ja lisätietoa:  http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kirjat/lapset-puheeksi-lokikirjat

Opinnäytetyönä toteutettua materiaalia raskaudenaikaiseen Lapset puheeksi keskusteluun:

Esite: Raskaudenaikainen Lapset puheeksi - keskustelu

Juliste: Raskaudenaikainen Lapset puheeksi - keskustelu