Valikko

LAPE-muutosohjelmalla uudistetaan lasten ja perheiden palveluja

Mikä LAPE –muutosohjelma on?

LAPE –muutosohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista.

Muutosohjelmassa on neljä kehittämiskokonaisuutta:
Varhaiskasvatus ja koulu lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukena 
Erityis- ja vaativamman tason palveluiden kehittäminen 
Perhekeskustoimintamallin kehittäminen 
Toimintakulttuurin kehittäminen

Mitä LAPE –muutosohjelma Pohjois-Pohjanmaalla on?

Maakunnassa muutoksen toimeenpanosta vastaa Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla –hanke. Hankkeessa kehitetään kaikkia neljää toimintakokonaisuutta. Rakenteiden ja toimintakäytäntöjen kehittäminen tukee maakunnallista lasten, nuorten ja perheiden palveluiden sote –valmistelua.

Pohjois-Pohjanmaan muutosohjelma edistää palvelujen saamista lähellä perheen arkea lapsen kasvu- ja kehitysympäristöissä. Perheiden osallisuutta omien palvelutarpeidensa määrittelyssä vahvistetaan.

Mitä palveluja LAPE-muutosohjelmassa uudistetaan?

  • lasten, nuorten ja perheiden terveyspalveluja
  • lapsiperheiden sosiaalipalveluja kuten koti-palvelua, perhetyötä ja kasvatus- ja perheneuvoloita
  • varhaiskasvatusta
  • koulua sekä koulun terveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin ja psykologin palveluja
  • lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja muuta yhdessä tekemistä
  • nuorisotyötä, kirjastoa ja kulttuuripalveluja
  • lasten, nuorten ja vanhempien tukemista esimerkiksi terveys-, alkoholi-, väkivalta- tai rahaongelmien ratkaisemiseksi
  • vanhempien erotilanteen palveluja
  • lastensuojelua
 

Muutoksen saamme aikaan yhdessä!